DOKTORLARA

RİNİTLER

Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma, kaşıntı, öksürük, kurutlanma gibi semptomların birden fazlasıyla seyreder. Çocuklarda genellikle nazal mukozanın yanı sıra

ORBİTAL DEKOMPRESYON

Orbital dekompresyon; görme kaybına yol açan veya orbital fonksiyonları tehlikeye sokan yer kaplayıcı lezyonların tedavisi için uygulanan cerrahi bir yöntemdir. Orbital dekompresyon; görme kaybına yol...

ERİZİPEL (Yılancık)

Erizipel yüz ve burun cildi ile subkutanöz dokusunun akut enflamasyonudur. Erizipel yüz ve burun cildi ile subkutanöz dokusunun akut enflamasyonudur. Etkeni Akut β hemolitik streptokoklardır....

HERPES SİMPLEKS VİRÜSÜ

Etkeni genellikle deri ve mukoza lezyonları yapan ve bir DNA virüsü olan Herpesvirus hominis’ tir. Deri, mukozalar, göz, merkezi sinir sistemi tutulabildiği gibi; bir çok...

LEPRA

Aside dirençli bir bakteri olan Mycobacterium leprae tarafından oluşturulan sistemik bir hastalıktır. Aside dirençli bir bakteri olan Mycobacterium

LUPUS VULGARİS

Deri tüberkülozlarının en sık görülen şekli olup, kronik bir seyirle yıllarca devam eder. Deri tüberkülozlarının en sık görülen şekli olup, kronik bir seyirle yıllarca devam...

SARKOİDOZ

Multi sistemi ilgilendiren kronik bir hastalıktır. Lenfosit ve mononükleer hücre birikimi, non-kazeifiye epiteloid granülomlar ve normal doku yapısının

NAZAL FRONKÜL

Burun ucu ve vestibul cildinin kıl dibi apseleridir. Apse genellikle sınırlı, lokalize selülit ile çevrilidir. Burun ucu ve vestibul cildinin kıl dibi apseleridir.

NAZAL VESTİBÜLÜT

Nasal vestibülitdeki cildin enfekte olmasıdır. Nasal vestibülitdeki cildin enfekte olmasıdır. Sıklıkla erişkinlerde meydana gelir. Digital travma ya da sert bir şekilde

RİNOSKLEROMA

Solunum yolunun, özellikle burnu tutan kronik granülomatöz bir hastalığıdır. Solunum yolunun, özellikle burnu tutan kronik granülomatöz bir hastalığıdır. Etkeni Klebsiella rhinoscleromatis’ tir. Seyrek

SELLÜLİT

Streptekokal selülit, deri ve subkutan dokuların bakteriyel enfeksiyonudur. Streptekokal selülit, deri ve subkutan dokuların bakteriyel enfeksiyonudur. Travmaya bağlı doku yaralanması, cerrahi

BURUN VE PARANAZAL SİNÜSLERİN SKUAMOZ HÜCRELİ KANSERİ

Sinonazal neoplazmlar, tüm malign tümörlerin % 1′ den azını, üst aerodijestive bölgenin malign tümörlerinin yaklaşık % 3′

KULAK BURUN BOĞAZ SÖZLÜĞÜ

Kulak spekulumu: huni şeklinde kulak muayenesinde kullanılan alet. Kulak spekulumu: huni şeklinde kulak muayenesinde kullanılan alet. Otoskop: ışık kaynağı kendinde bulunan ve optik sistemle

SEPTOPLASTİ

Septum nazi her iki nazal kaviteyi birbirinden ayıran kemik ve kıkırdak yapısında bir bölmedir. Septum nazi her iki nazal kaviteyi birbirinden ayıran kemik ve kıkırdak...

BURUNDA BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM

Bazal hücreli karsinom pilosebasöz deri eklerinin bazal hücrelerinden kaynaklanan ve yalnızca deride oluşan bir karsinomdur. Bazal hücreli karsinom pilosebasöz deri eklerinin bazal hücrelerinden kaynaklanan

YARIK DAMAK ve DUDAK

Yarık damak ve dudak, baş ve boyunun en sık görülen konjenital anomalisidir. Yarık damak ve dudak, baş ve boyunun en sık görülen konjenital anomalisidir. Yaklaşık...

BRONŞ ASTIMLI HASTALARDA SİNONAZAL PATOLOJİK BULGULAR

Bronş astımlı hastalarda sinüslerde patolojik bulgulara daha sık rastlandığı ve kronik sinüzit (KS) tedavisinin astım semptomlarına

TRANSTİMPANİK ELEKTROKOKLEOGRAFİ

Transtimpanik elektrokokleografi tüm ERA (electric response audiometry) metotları arasında en geniş, ve sağlam, verileri

ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE TAKİBİ

Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) öncesi ve sonrası bilgisayarlı tomografi (BT) çekilerek cerrahi başarının objektif olarak

ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNDE REVİZYON

Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC), kronik sinüs hastalıklarının tedavisinde son 20 yıldır giderek artan bir popülariteyle kullanılmaktadır.

VERTİGODA MEDİKAL TEDAVİ

Vertigo Kulak Burun Boğaz disiplininde son yıllardaki önemli teknik ilerlemelere rağmen gerek neden olan hastalıklarını tanısı, gerek tedavisi üzerinde yüz

MENİERE HASTALIĞI VE LABİRENTER STREPTOMİSİN PERFÜZYONU

Geniş bir hasta popülasyonunu etkileyen Meniere hastalığı, etyopatolojisi ve tedavisi tartışmalı bir iç kulak patolojisidir.

KBB VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİNDE ANESTEZİ

Lokal anestezi, Kulak Burun Boğaz-Baş ve Boyun Cerrahisinde çok sık kullanılan bir tekniktir.

ALLERJİK RİNİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN TOPİKAL NAZAL KORTİKOSTEROİDLERİN GÖZ İÇİ BASINCINA ETKİSİ

Allerjik rinit sık tekrarlayan ve tedavisi uzun sürebilen bir hastalıktır. Allerjik rinit tedavisinde topikal nazal kortikosteroidler

ÇOCUKLARIN PARANAZAL SİNÜS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİLERİNDE PATALOJİK BULGULAR

Çocukların sinüs hastalıklarında optimum tedavi için, sinüsler uygun radyolojik yöntemlerle incelenmeli ve etyolojik neden ortaya konmaya çalışılmalıdır.

İNFRAORBİTAL FORAMEN ANATOMİSİNİN RADYOLOJİK ANALİZİ

İOF lokalizasyonunun saptanması, anatomik komsuluklarının ve çapının belirlenmesi klinisyen, anestezist ve cerrahın basarısını artırarak, komplikasyon riskini azaltabilir. BT, bu lokalizasyonun saptanmasında

SFENOİD SİNÜS ANATOMİK VARYASYONLARININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC)nin sık ve tecrübeyle paralel olarak sınırlarının

ÜROLİTİAZİSLİ HASTALARDA, SİALOLİTİAZİS VE SAFRA KESESİ TAŞI İNSİDANSI

Ürolitiazisli hastalarda, sialolitiazis ve safra kesesi taşı görülme insidansı araştırılmıştır.

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA FUNGAL ENFEKSİYONLARIN ROLÜ

Kronik sinüzit, sinüs ostiumlarının tıkanması, sekresyonların birikmesi ve enfeksiyon ile karakterize paranazal sinüs

ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ DESTEĞİYLE ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ

ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ DESTEĞİYLE ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ Prof. Dr. Can KOÇ Dr. Mustafa KAZKAYASI ÖZET Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC)

BAŞ BOYUN LENFATİKLERİ VE LENF NODLARI

Genel Bilgiler Boyun lenfatiklerden en zengin olan bölgedir. Lenfatik kapillerler boyun yumuşak dokusu içine dağılmıştır. Lenf nodları lenfatik damarlar ile birbirleriyle bağlantı yaparlar. Nodlar

TONSİL HİPERTROFİSİ

Tonsil Hipertrofis Tonsiller embriyonal dönemde de mevcut olmalarına rağmen, tipik yapılarına postnatal dönemde kavuşurlar. Tonsiller sadece lokal olarak düşünülmemeli, bütünü ile üst solunum yolu üzerindeki...

NAZAL POLİPOZİS ve ALLERJİ

Giriş Nazal polipozis burun ve paranazal sinüslerin müköz membranlarının kronik, inflamatuar bir hastalığıdır. 3000 yıldan fazla bilinmektedir ve burunda kitlenin en

PEDİATRİK SERÖZ OTİTLERİ

Prof. Dr. Can KOÇ Yrd. Doç. Dr. Osman ARIKAN Seröz otitis media (SOM), genel ve lokal enfeksiyon belirti toplanması ile karakterize bir otitis media (OM)...

MUKOZAL TEMAS KÖKENLİ BAŞ VE YÜZ AĞRILARININ ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE TEDAVİSİ

Burun kökenli baş ve yüz ağrıları son