SİNÜZİT TEDAVİSİ

SİNÜZİT TEDAVİSİ

Sinüzit burun ve sinüslerin içini döşeyen zarın (mukoza) enfeksiyonudur. Genellikle virüs hastalığına bağlı bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonucu oluşur. Sinüzit burun ve sinüslerin içini...

SİNÜZİTİN ETKİLERİNİ HAFİFLETMEK

Yaz geldi, havuz-deniz mevsiminin en yoğun zamanı başladı. Sinüzit hastaları daha dikkatli olmalı, ıslak saçla fazla dolaşmamanın yanı sıra beslenme konusunda da bazı ipuçlarına dikkat...

TEKRARLAYAN SİNÜZİTLER

Tekrarlayan sinüzitler sık karşılaşılan bir durum olduğundan önemli miktarda maddi kayba ve sosyal yaşantı bozukluğuna neden olabilir. Tekrarlayan sinüzitler sık karşılaşılan bir durum olduğundan önemli..

MANTAR SİNÜZİTİ

Burun çevresindeki boşlukların yani sinüslerin enfeksiyonuna sinüzit dendiğini biliyoruz. Sinüzit etkeni mantar enfeksiyonu ise mantar sinüziti adını alır. Burun çevresindeki boşlukların yani sinüslerin

SİNÜZİTİN GÖZ KOMPLİKASYONLARI

Göz küresi sinüslere yakın komşuluğu nedeniyle sinüzit komplikasyonlarının sık görüldüğü bir bölgedir. Göz küresinin içinde bulunduğu boşluğa orbita adı verilir. Göz küresi sinüslere yakın komşuluğu...

SİNÜZİTLERLE BİRLİKTE GÖRÜLEBİLEN HASTALIKLAR

Sinüzit ve burunda polip dışında ilerleyici akciğer hastalığı (bronş obstrüksiyonu) ve pankreas hastalığı mevcuttur. 1.Sinobronşial Sendrom; Solunum yolları bir bütün olarak

SİNÜZİTTE İLAÇ DIŞI DESTEK TEDAVİSİ

Buhar: Ilık nemli hava burun yollarını genişletir, yumuşatır ve savunma sisteminin direncini artırır. 1.Buhar: Ilık nemli hava burun yollarını genişletir, yumuşatır ve savunma sisteminin direncini...

KRONİK SİNÜZİT ve ALLERJİ

Kronik sinüzitin tedavisinde cerrahi müdahalenin yanı sıra varsa alerjinin tedavisi de unutulmamalıdır. Alerjik rinit burun mukozasında şişliğe ve sinüslerin burna açılan penceresinde tıkanıklığa neden

ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) amacı sinüslerde biriken salgının drene olmasını (boşalmasını)ve sinüs içinin havalanmasını yeniden sağlamaktadır. En sık görülen kronik hastalıkların başında sinüzit

SİNÜS TÜMÖRLERİ

Bazen diş köklerindeki hasar nedeniyle hastalar öncelikle diş hekimine başvurabilirler. En sık görülen sinüs kötü huylu tümörü (kanseri) elmacık kemikte bulunan maksiler sinüs kaynaklıdır. Diğer...

SİNÜZİT BELİRTİLERİ

Özellikle sabah öksürükleri birikmiş akıntının bir sonucudur. Erişkinlerde burun tıkanıklığının bir nedeni de sinüzitle birlikte burunda polip oluşumudur. Polip gibi burunda kemik eğriliği de sinüs...

SİNÜZİT AMELİYATI

Ameliyat öncesi mutlaka sinüs tomografisi çektirilir. Genel anestezi altında hastalığın yaygınlığına göre yaklaşık 1-1,5 saat süren bir işlemdir. Doğuştan gelen anatomik bozukluklar da bu cerrahi...