G Ü N C E L

MANTAR SİNÜZİTİ
Burun çevresindeki boşlukların yani sinüslerin enfeksiyonuna sinüzit dendiğini biliyoruz. Sinüzit etkeni mantar enfeksiyonu ise mantar sinüziti adını alır.

Burun çevresindeki boşlukların yani sinüslerin enfeksiyonuna sinüzit dendiğini biliyoruz. Sinüzit etkeni mantar enfeksiyonu ise mantar sinüziti adını alır. Çok sık görülmezler ancak öldürücü olabilirler.

Genellikle bağışıklık sisteminde yetmezlik olan kişiler yüksek risk gurubuna girerler. Kanser nedeniyle kemoterapi alanlar organ veya kemik iliği nakli yapılan ve bu nedenle bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi uygulanan hastalar bu gruptadırlar.

Mantarlar fırsatçı enfeksiyonlardır. Burun ve sinüs mantarları içinde zararsız olan (mantar topu) tipinden öldürücü olana (mukor) kadar değişen 4 tip mevcuttur Erken görülen klinik bulgular açıklanamayan ateş, hafif koyu burun akıntısı ve yüzde hassasiyettir. Sinüs filminde bulgular ancak hastalık ilerlediği zaman ortaya çıktığından hekimi yanıltabilir. Muayenede burun içinden alınan örneklerden kültür yapılmalıdır. Öldrücü tip mantar enfeksiyonu çok hızlı ilerler. Dokuda nekroz adı verilen ölü sahalar yaratır.

Tanı için endoskopik inceleme, kültür ve biyopsi gerekir. Tedavide hastalıklı dokuların çıkartılması ilaç tedavisi ve altta yatan bağışıklık sistemi bozukluğunun düzeltilmesi gerekir. Cerrahi müdahale en kısa zamanda yapılarak hastalıklı dokular temizlenmeli ve ciddi durumlarda damardan ilaç verilmelidir Mantar sinüziti aynı zamanda alerjik de olabilir. Böyle durumda burun içinde koyu kıvamlı yapışkan yeşilimsi renkte bir akıntı olur. Bu tip hastalarda burunda sıklıkla polip mevcuttur. Astım da görülebilir.