G Ü N C E L

ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) amacı sinüslerde biriken salgının drene olmasını (boşalmasını)ve sinüs içinin havalanmasını yeniden sağlamaktadır.

En sık görülen kronik hastalıkların başında sinüzit gelmektedir. Sinüzit nedenlerinin başında sinüslerin burun boşluğuna açılan bölgesi olan OMC’nin (osteomeatal kompleks) çeşitli nedenlerle tıkanmasıdır.

İlaçla tedaviye cevap alınamıyorsa ya da sık tekrarlayan durumlarda cerrahi müdahale söz konusudur. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) amacı sinüslerde biriken salgının drene olmasını (boşalmasını)ve sinüs içinin havalanmasını yeniden sağlamaktadır.

Bu da OMC’ deki tıkanıklığa yol açan patolojik dokunun ortadan kaldırılmasıyla olur. Endoskopik sinüs cerrahisinin felsefesi budur. Ameliyat öncesi endoskopik muayene yanında bilgisayarlı sinüs tomogrofisi çektirilmesi gerekir.

Tomografi çekilmesinin nedeni hastalığın yaygınlığını belirleyip ameliyat planını hazırlamaktır. Bazen hastalarda doğuştan anatomik farklılıklar (varyasyonlar) olabilir. Cerrahi sırasında bu varyasyonlar nedeniyle hastaya zarar verilmesi de engellenmiş olur. Ameliyat Avusturya’nın Graz Üniversitesinde Prof. Dr. Messerklinger ve Prof. Dr. Stammberger tarafından geliştirilip dünyaya lanse edilmiştir.

Çocuklarda sınrlı bir şekilde uygulanır. Fonksiyonel bir cerrahi olup lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir.

Ameliyat sonrası birkaç kez pansuman gerekir.