G Ü N C E L

SİNÜZİTİN GÖZ KOMPLİKASYONLARI
Göz küresi sinüslere yakın komşuluğu nedeniyle sinüzit komplikasyonlarının sık görüldüğü bir bölgedir. Göz küresinin içinde bulunduğu boşluğa orbita adı verilir.

Göz küresi sinüslere yakın komşuluğu nedeniyle sinüzit komplikasyonlarının sık görüldüğü bir bölgedir. Göz küresinin içinde bulunduğu boşluğa orbita adı verilir. Orbita boşluğunda göz sinirinden başka görme siniri, göz kasları ve yağ dokusu bulunur.

Enfeksiyonuna sinüzit adını verdiğimiz boşluklar yani sinüsler burun çevresinde bulunurlar ve dört çifttirler. Burun ile göz arasında bulunan etmoid sinüslerin iltihabı en sık göz komplikasyonu yapan sinüslerdir. Bu sinüsle orbita arasında yumurta kabuğu inceliğinde delikli bir kemik vardır. Enfeksiyon geçişi buradan daha kolaydır.

Özellikle çocuklarda bu tip komplikasyonlar sık görülür. Küçük çocuklarda iltihaptan kaynaklanan ödem göz kapaklarına doğru yayılarak üst göz kapağını şişirir. Bu tip komplikasyonda gözde fonksiyon kaybı olmaz. Ancak iltihap orbitaya girerse göz hareketlerini kısıtlar ve görme bozulur. Bu durumda tedavinin hastane şartlarında yapılması gerekir.

Genellikle ilaçla düzelir. Enfeksiyon apseleşirse cerrahi drenaj ve antibiyotik tedavisi birlikte verilmelidir. Son olarak göz toplardamarlarının valv sisteminin olmaması nedeniyle burun ve yüz enfeksiyonları gibi etmoid sinüzitte de kafa içinde tehlikeli bölgelere doğru ilerleme olabilir. Böyle durumlarda çift taraflı orbital tutulum, göz kaslarının felci ve yüksek ateş görülür. Menenjit ve ölüm dahi görülebilir.