G Ü N C E L

KRONİK SİNÜZİT ve ALLERJİ
Kronik sinüzitin tedavisinde cerrahi müdahalenin yanı sıra varsa alerjinin tedavisi de unutulmamalıdır.

Alerjik rinit burun mukozasında şişliğe ve sinüslerin burna açılan penceresinde tıkanıklığa neden olarak kronik sinüzite zemin hazırlayabilir.

Alerjik şahıslarda kronik sinüzitlerin yaygın olduğunu gösteren bir çok çalışma vardır. Günümüzde özellikle artan endüstriyel hava kirliliği ve ozon tabakasındaki incelme alerjik hastalıkların artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gelecekte kronik sinüzit tedavisi planlanırken alerjinin araştırılması daha önemli bir hale gelecektir.

Anatomik olarak burnun ve sinüslerin içini döşeyen örtü (mukoza) çeşitli nedenlerle ödemlenir (şişer) bunun belli başlı nedenlerinden bir tanesi alerjidir.

Alerjinin bu etkiyle sinüslere hava giriş çıkışını engellediğini ve sinüslerden atılması gereken salgıyı bloke ettiğini ve böylece sinüzite zemin hazırladığı bilinmektedir. Burun mukozasında meydana gelen bu ödem ve obstrüksiyonun nedeni alerjiden kaynaklanan aşırı duyarlılıktır. Bunun yanında sinüslerin temizleyici aktivitesi azalır ve yapışkan sıvı olan mukus üretimi artar. Sonuçta sinüsler içindeki sıvı artarken, hava azalır, mukoza kalınlaşır.

Bu ortam sinüsleri viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı yatkın hale getirir. Kronik sinüzitin tedavisinde cerrahi müdahalenin yanı sıra varsa alerjinin tedavisi de unutulmamalıdır.