G Ü N C E L

ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNDE REVİZYON
Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC), kronik sinüs hastalıklarının tedavisinde son 20 yıldır giderek artan bir popülariteyle kullanılmaktadır.