G Ü N C E L

HERPES SİMPLEKS VİRÜSÜ
Etkeni genellikle deri ve mukoza lezyonları yapan ve bir DNA virüsü olan Herpesvirus hominis’ tir. Deri, mukozalar, göz, merkezi sinir sistemi tutulabildiği gibi; bir çok organı tutan jeneralize hastalık tablosu da oluşturabilir. Herpesvirüs hominis’ in iki antijenik tipi vardır: Tip I lumbal bölgenin yukarısındaki enfeksiyonlardan Tip II, aşağısındaki enfeksiyonlardan sorumludur.

Tip I’ in neden olduğu patolojiler akut gingivostomatit, rinit, keratokonjonktuvit, meningoensefalit ve ekzema herpetikumdur. Inkubasyon periyodu 2-12 gün arasında değişir. Akut herpetic gingivostomatit’ te ateş, irritabilite, şiş ve kırmızı dişetli görülürken mükoz membranlarıda veziküler erüpsiyonları mevcuttur. Bazen burun enfeksiyonun primer kaynağı olabilir. Nostrillerde ince kırmızımsı veziküller görülür. Ateş çoğu kez vardır ve anterior servikal lenf nodları irileşmiştir. İnfeksiyon yakın kişisel temas sonucu oluşur. Virüs partikülleri müköz membranlardan veya travmatize epitelden yeni konağa bulaşır. Bazı kişilerde herpes lezyonlarını takiben 7-10 gün sonra eritema multiforme gelişebilir. Eritema multiformede lezyonlarında da virüs bulunabilir.

Histopatolojik olarak lezyonlarda, epidermal hücrelerde dejenerasyon ve akantolizis sonucu intraepidermel vezikül görülür. Primer infeksiyondan sonra, rekürren infeksiyon olmaksızın herpes antikorları sabit kalır. Nükslerde antikor titresi değişmez.

Ayrıca tanı:

Stevens – Johnson sendromu, streptokok infeksiyonları, difteri, coxsackie virüs infeksiyonu, kandidiazis ve pemfigus gibi hastalıklarla ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Tedavi:

Lezyon bölgesine lokal olarak asiklovir tedavisi uygulanır