G Ü N C E L

İNFRAORBİTAL FORAMEN ANATOMİSİNİN RADYOLOJİK ANALİZİ
İOF lokalizasyonunun saptanması, anatomik komsuluklarının ve çapının belirlenmesi klinisyen, anestezist ve cerrahın basarısını artırarak, komplikasyon riskini azaltabilir. BT, bu lokalizasyonun saptanmasında beklentilere ayrıntılı yanıt verebilecek noninvaziv ve basarılı bir görüntüleme yöntemidir.