G Ü N C E L

ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE TAKİBİ
Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) öncesi ve sonrası bilgisayarlı tomografi (BT) çekilerek cerrahi başarının objektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.