G Ü N C E L

KBB VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİNDE ANESTEZİ
Lokal anestezi, Kulak Burun Boğaz-Baş ve Boyun Cerrahisinde çok sık kullanılan bir tekniktir.