G Ü N C E L

SELLÜLİT
Streptekokal selülit, deri ve subkutan dokuların bakteriyel enfeksiyonudur.

Streptekokal selülit, deri ve subkutan dokuların bakteriyel enfeksiyonudur. Travmaya bağlı doku yaralanması, cerrahi yara ve ülserlerden kaynaklanabilir.

Lokal ağrı, hassasiyet, ödem, eritem ve lokal lenfadenopati mevcuttur. Erizipelden farklı olarak enfekte ve sağlam deri arasındaki sınır belirsizdir. Keskin sınırlı eritem görülmez. Bununla beraber eritem tedricen normal görünümlü bir deriye döner. Gangrene dönüşmesi çok nadirdir. Selülite, ateş, titreme ve toksisite gibi sistemik belirtiler eşlik edebilir.

Selülit tedavisi uygun antibiyotiklerle yapılır.