G Ü N C E L

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA FUNGAL ENFEKSİYONLARIN ROLÜ
Kronik sinüzit, sinüs ostiumlarının tıkanması, sekresyonların birikmesi ve enfeksiyon ile karakterize paranazal sinüs inflamasyonudur. Kronik sinüzitli hastalarda, antibiyotikler, dekonjestanlar ve mukolitik ajanlar ile uygun medikal tedavi kullanılmasına rağmen, semptomlar 3 aydan daha uzun bir süre devam etmektedir.