G Ü N C E L

ÇOCUKLARIN PARANAZAL SİNÜS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİLERİNDE PATALOJİK BULGULAR
Çocukların sinüs hastalıklarında optimum tedavi için, sinüsler uygun radyolojik yöntemlerle incelenmeli ve etyolojik neden ortaya konmaya çalışılmalıdır.