G Ü N C E L

ÜROLİTİAZİSLİ HASTALARDA, SİALOLİTİAZİS VE SAFRA KESESİ TAŞI İNSİDANSI
Ürolitiazisli hastalarda, sialolitiazis ve safra kesesi taşı görülme insidansı araştırılmıştır.