G Ü N C E L

ERİZİPEL (YILANCIK)
Erizipel yüz ve burun cildi ile subkutanöz dokusunun akut enflamasyonudur.

Erizipel yüz ve burun cildi ile subkutanöz dokusunun akut enflamasyonudur. Etkeni Akut β hemolitik streptokoklardır. Nadiren stafilokok ve pnömokoklar da etyolojide rol alabilir. Genellikle infantlarda, çocuklarda ve yaşlılarda görülür. Enfeksiyon başka vücut bölgelerinde de mevcut bir dermatofitozdan, bir yara ya da cerrahi işlem ile oluşturulan küçük bir fissürden köken alabilir.

Başlangıçta cilt rengi kırmızılaşır, bölgede ateş, hassasiyet ve indurasyon meydana gelir. Karakteristik olarak, yükselmiş, iyi belirlenmiş ve steptokokun en iyi üretilebildiği yuvarlaklaşmış bir kenar görülür. Lezyon çabuk yayılır ve 3 gün içinde maksimum büyüklüğe ulaşır. Genellikle enfeksiyon burun, yanağı ve üst dudağı kaplar ve kelebek görünümü alır. Kaşıntı yapabilir. Başağrısı, ateş, titreme ve bitkinlik mevcuttur. Kusma görülebilir. Medial kantus çevresindeki erizipel frontal sinüs enfeksiyonu ile karışabilir.

Tanısı zor değildir. Ciltteki kırmızı alanların keskin sınırlı oluşu, intranasal bir patoloji bulunmayışı, sinüs grafilerinin normal çıkması tanıyı koydurur.

Erizipel, penisilin ya da aritromisine iyi cevap verir. Genellikle birinci haftanın sonunda iyileşir. Hastalık, daha yaygın, deri ve subkutan dokunun derin enfeksiyonu olan, aynı zamanda stafilokokus ve streptokokus’ un sebep olduğu selülitten ayırt edilmelidir.