G Ü N C E L

ALLERJİK RİNİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN TOPİKAL NAZAL KORTİKOSTEROİDLERİN GÖZ İÇİ BASINCINA ETKİSİ
Allerjik rinit sık tekrarlayan ve tedavisi uzun sürebilen bir hastalıktır. Allerjik rinit tedavisinde topikal nazal kortikosteroidler önemli bir yer tutmaktadır.