G Ü N C E L

SEPTOPLASTİ
Septum nazi her iki nazal kaviteyi birbirinden ayıran kemik ve kıkırdak yapısında bir bölmedir.

Septum nazi her iki nazal kaviteyi birbirinden ayıran kemik ve kıkırdak yapısında bir bölmedir. Normalde orta çizgi üzerinde düz durması ve düşey doğrultuda olması gerekirken malformasyon ya da deformasyonlar nedeniyle sağa veya sola çarpıklık göstermesine, septum deviasyonu adı verilir. Septum deviasyonlarının büyük bir nedeni küçük yaşlarda geçirilmiş burun travmalarıdır. Maksiller krest ve vomer 6 – 7 yaşında önce kemikleşmeye başlamadığı için bu yaşlardan önceki travma izleri kalıcı olur. Doğum travmaları ise % 5 – 10 oranında deviasyona neden olmaktadır. Bunlar sıklıkla submukoza septal fraktürleri ya da septum dislokasyonları olarak karşımıza çıkarlar. Vomer 15, etmoid kemik 17 yaş civarında kemikleşmesini tamamlar.

Deviye nazal septum iki açıdan önemlidir.

1) nazal fonksiyon

2) kozmetik görünüş

Özellikle burun tıkanıklığı nedeniyle nazal fonksiyonların olumsuz etkilenmesi çocuklarda ilerde kronik obstrüktif akciğer hastalıkları dahil birçok problem yol açabilir. Yetişkinlerde özellikle horlama, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ve daha da önemlisi kalp rahatsızlıklarına neden olabilir. Septum deviasyonunun cerrahi endikasyonları;

a) kolumellanın kalınlaşması

b) kıkırdak ya da kemik septumda fazlalık

c) sublukse septum deviasyonu

d) lokalize septal kret

Cerrahi yöntem olarak kullanılan belli başlı ameliyat tipleri şunlardır;

1) submuköz rezeksiyonu

2) Cottle metodu

3) septoplasti tipI ve II

Septum cerrahisi yanında gereken vakalara nazal valve cerrahisi de uygulanmalıdır.

Nazal septum cerrahisi komplikasyonları ise şu şekilde özetlenebilir:

a) septum mukozasında yırtık

b) septal hematom

c) enfeksiyon ve septum apsesi

d) fazla materyal çıkarılmasından dolayı şekil bozuklukları

e) septum perforasyonu