G Ü N C E L

LEPRA
Aside dirençli bir bakteri olan Mycobacterium leprae tarafından oluşturulan sistemik bir hastalıktır.

Aside dirençli bir bakteri olan Mycobacterium leprae tarafından oluşturulan sistemik bir hastalıktır. Mycobacterium leprae 37 dereceden düşük bir ortam sıcaklığını tercih ettiği için cilt, periferik sinirler ve üst aerodigesif trakta bir eğilim söz konusudur. Üç klinik grupta incelenebilir.

1) Lepramatöz form
2) Ara form
3) Tüberküloid form.

Üst aerodigestif traktın tutulumları genellikle en yaygın ve destrüktif tip olan lepramatöz tiptedir. Burun tutulumu da lepramatöz lepralı hastaların % 95’ inde mevcuttur.

Semptomlar; burunda akıntı, burun tıkanıklığı, kabuklanma ve kanamayı içerir. Burun lezyonları; nasal mukozada soluk, nodüler, plak benzeri kalınlaşmalar şeklinde başlar. Tedavi edilmeyen lezyonlar; ülserasyon, septal perforasyon ve saddle nose deformitesi oluşturacak şekilde ilerlerler.

Tanı için granülamatöz değişiklikleri ve basilin varlığını gösteren doku yayması ve biyopsi kullanılır. En uygun biyopsi yeri alt konkanın ön ucudur. Mycobacterium leprae’ nın invitro kültürü yoktur. İnvivo olarak armadillolarda üretilmiştir.

Larinks tutulumu daha nadirdir. Ses kısıklığı ve ağrı ön plandadır. Lezyon hemen daima epiglotun ucundan başlar. Mukozal kalınlaşmayı granülom oluşumu ve ülserasyon takip eder. Klinik ve muayene bulguları karsinomla karışabilir. Tedavisiz lezyonlar fibrozise ve trakeotomi gerektirebilen hava yolu obstrüksiyonuna neden olabilir.

Tedavide; rifampin + dapson kombinasyonu kullanılır. Dapsona dirençli vakalarda klofazimin de tedaviye eklenir. Tedavi en az 6-9 ay süre ile yapılmaktadır.