G Ü N C E L

BURUNDA BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM
Bazal hücreli karsinom pilosebasöz deri eklerinin bazal hücrelerinden kaynaklanan ve yalnızca deride oluşan bir karsinomdur.

Bazal hücreli karsinom pilosebasöz deri eklerinin bazal hücrelerinden kaynaklanan ve yalnızca deride oluşan bir karsinomdur. İnsanlarda en sık görülen malignensidir. Epiteloid tümörlerin % 65’ i, erkeklerdeki kanserlerin % 20’ i, kadınlardaki kanserlerin ise % 10 – 15’ i bazal hücreli karsinomdur. %80 – 90 baş – boyunda bulunan bazal hücreli karsinomlar burundaki primer lezyonların % 25’ ini oluşturur. Burunda nazal tip bölgesi ve nazal ala en sık tutulan bölgelerdir.

Bazal hücreli kanserlerin neredeyse hiç metastaz yapmamaları, kanser teriminin bu hastalık için kullanılmasında tartışmaya neden olmaktadır. Cildi açık renkli kişilerde genellikle 40 yaşından sonra oluşma eğilimindedirler. En sık 40 – 60 yaşlar arasında görülür. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür.

Güneş ışınlarının, özelliklede UV-B ışınlarının predispozan olduğu kabul edilmesine rağmen açıklanamayan nedenlerle bu tümörler göz kapakları ve burun kökünde güneşe maruz kalan eller ve ön kollardan daha sık görülür. Diğer risk faktörleri genetik, immünsupresyon ve önceden geçirilmiş travmatik lezyonlardır.

Deride papül, plak veya nodüler görünümde olabilirler. Klasik olarak hafif çökük bir alanı çevreleyen, halka şeklindeki ince bir sınırla karakterizedir. Tümörler sarıdan – kahverengiye değişen renklerde olabilir. Klinikte süperfisyel, sikatrisyel, ulkus rodens, pigmente ve nodüler tipleri vardır.

Cerrahi eksizyon, radyoterapi ve yeterli koterizasyon bazal hücreli karsinomaların çoğunu tedavi eder. Cerrahi eksizyon histopatolojik tanı konulmasını da sağladığından uygun tedavi biçimidir. Neoplazm cerrahi eksizyon sınırlarına dek uzansa bile yalnızca üçte biri nüks eder. Cerrahi müdahale sonucunda oluşan defekt primer anastamoz için uygun değilse, rekonstrüksiyon için rotasyon flebi, burun yanı flebi kullanılabilir.