G Ü N C E L

NAZAL FRONKÜL
Burun ucu ve vestibul cildinin kıl dibi apseleridir. Apse genellikle sınırlı, lokalize selülit ile çevrilidir.

Burun ucu ve vestibul cildinin kıl dibi apseleridir. Apse genellikle sınırlı, lokalize selülit ile çevrilidir. Etken mikroorganizma hemen hemen daima staphylococcus aereus’ tur. Çok ağrılıdır. Bunun nedeni vestibüler cildin alt lateral kartilaja sıkıca yapışık olması ve ödem için hiç potansiyel boşluk bulunmamasıdır.

Hiperemik ve ağrılı burun ucu ya da vestibül şişliği tanıyı koydurur. Kavernöz sinüse açılan valvsiz venöz kanallara rüptür riskinden dolayı nazal vestibül, üst dudak ve nazal apeks furonkülleri, tehlikelidir. Bu nedenle kavernöz sinüs trombozu komplikasyonu akıldan çıkarılmamalı ve göz kapaklarında şişme, kemozis, pupillada değişiklikler, ptozis ve ekzoltalmus gibi lokal bulgular ile ateş, halsizlik gibi sistemik bulgular varlığında tedavi buna yönelik olarak daha yoğun planlanmalıdır. Profilakside; nazal hijyenine dikkat edilmesi ve dijital manipülasyondan kaçınılması çok önemlidir.

Tedavide; lokal sıcak uygulama, sistemik ve lokal antibiyotik kullanımı ve nazal hijyenin sağlanması esastır. Fronkül fluktuasyon vermiyor ve bariz bir uç oluşturmamışsa uygulanacak herhangi bir manipülasyon kavernöz sinüs trombozuna neden olabileceğinden tehlikelidir. Ancak fluktuasyon var ve belirgin bir uç gözleniyorsa, nazik ve çok dikkatli bir insizyonla apse boşaltılıp antibiyotik tedavisi verilmelidir.