G Ü N C E L

BAŞ BOYUN SKUAMOZ KANSERLERİNDE OKKÜLT LENF NODU METASTAZININ PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
Üst solunum ve sindirim sistemi skuamoz hücreli kanserlerinde (SHK) % 15- 20 lik okkült metastaz riski pekçok klinikte elektif boyun diseksiyonu için yeterli kabul edilmektedir. Bu nedenle erken glottik ve dudak kanserleri dışındaki çoğu baş boyun kanserleri için boyuna cerrahi tedavi gereksinimi vardır.