G Ü N C E L

BRONŞ ASTIMLI HASTALARDA SİNONAZAL PATOLOJİK BULGULAR
Bronş astımlı hastalarda sinüslerde patolojik bulgulara daha sık rastlandığı ve kronik sinüzit (KS) tedavisinin astım semptomlarına ve akciğer fonksiyonlarına faydalı olduğu yüzyıllardır iddia edilmektedir.