G Ü N C E L

TRANSTİMPANİK ELEKTROKOKLEOGRAFİ
Transtimpanik elektrokokleografi tüm ERA (electric response audiometry) metotları arasında en geniş, ve sağlam, verileri sağlayarak iç kulak hastalıkları hakkında önemli bilgiler edinmemize aracı olan modern bir metoddur.