G Ü N C E L

MENİER HASTALIĞI
Menier hastalığı nedeni tam olarak bilinmeyen iç kulaktaki sıvı dolu kesenin şişmesidir.

Menier hastalığı nedeni tam olarak bilinmeyen iç kulaktaki sıvı dolu kesenin şişmesidir. İç kulak sıvısını yapım fazlalığı ya da boşaltım eksikliği gibi nedenler ileri sürülmüştür. Kesenin anatomik olarak yetersizliği de suçlanmıştır. Genetik ve immünolojik faktörler üzerinde çalışılmaktadır. 30 lu yaşlarda ortaya çıkması daha sık görülür. Ailesel olabilir. Hastalarda işitme azlığı, çınlama, kulakta dolgunluk hissi ve baş dönmesi görülür. Genellikle tek taraflıdır ancak ilk ataktan birkaç sene sonra diğer kulakta görülebilir ve bu durum tabloyu ağırlaştırır.

Tanı

Tanı için farklı kriterler kullanılmaktadır. İki ya da daha fazla 20 dakikadan uzun baş dönmesi atağı geçiren hastada işitme testinde işitme kaybı, kulakta çınlama ve dolgunluk hissi varsa Menier’dir diyebiliriz.

Tedavi

Tam kür sağlanabilen bir ilaç formülü yoktur. Tedavinin amacı semptomları azaltmaya yöneliktir. Bazı vakalarda cerrahi müdahale gerekir. İlaç tedavisinden önce hastanın tuzu kısıtlaması önerilir. İlaç olarak ilk önerilen ilaç idrar söktürücü olan diüretiklerdir. Bunun yanında betahistidin ilacı baş dönmesi ataklarını hafifleterek kriz sayısını azaltmaya yarar. Aminoglikozidler de çeşitli biçimlerde kullanılabilir. Bazı kliniklerde kortizon tedavisi de uygulanmaktadır. Ancak faydası şüphelidir. İlaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan şiddetli olgularda cerrahi tedavi gündeme gelir. Bunlar işitmenin korunduğu ve korunmadığı cerrahi müdahaleler olmak üzere ikiye ayrılır.