G Ü N C E L

ÇOCUK UYKU APNESİ
Solunum hava akımının en az 10 saniye kesintiye uğramasına apne denir.

Solunum hava akımının en az 10 saniye kesintiye uğramasına apne denir. Saatteki apne sayısı (apne indeksi) tıkayıcı uyku apnesi için daha sık tercih edilen bir kriterdir ve tanı koymak için 5’ in üzerinde olması gerekir.

Çocuklarda tıkayıcı uyku apnesinin en sık nedeni geniz eti ve bademciklerin büyümesidir. Burun delikleri ile gırtlak arasında üst solunum yollarının herhangi bir bölgesindeki obstrüksiyon nedeniyle meydana gelebilir. Yenidoğanlarda görülen apne tipi daha çok santral (beyin) kökenli olup tedavisi yenidoğancılar tarafından yapılır. Tanıda uykuda video kaydı yardımcı olabilir.

Bilimsel anlamda kesin tanı polisomnografi ile konur. Tedavi anatomik engelleri cerrahi yollarla açmak ya da cerrahi dışı yöntemlerle solunum yolunu rahatlatmaktır.