G Ü N C E L

BADEMCİK ve GENİZ ETİ
Bademcik ve geniz eti vücudun savunma sisteminde rol oynayan lenfoid hücrelerden meydana gelmiştir. Bağışıklık sistemi elemanlarından lenfositlerin yapımında da rol oynarlar.

Bademcik ve geniz eti vücudun savunma sisteminde rol oynayan lenfoid hücrelerden meydana gelmiştir. Bağışıklık sistemi elemanlarından lenfositlerin yapımında da rol oynarlar. Bu rolü üstlenmiş olmalarına karşın sık enfeksiyon geçirmeleri halinde enfeksiyon kaynağı olarak vücuda zararlı hale gelebilirler. Bazen sadece normalden iri oldukları için sorun çıkarırlar. Solunumu zorlaştırıp horlamaya ve apneye (uykuda nefes durması) neden olabilirler. Büyümüş geniz eti orta kulakta sıvı toplanması nedeniyle sinsice işitme kaybına da yol açabilir. Ağız ve çene yapısını etkileyip yüz ve diş görünümünü olumsuz etkilerler. Aslında yenidoğanda anneden geçen immünglobulinler nedeniyle hem bademcikler hem de geniz eti küçüktür. Okul öncesi yaşlarda büyürken 6-7 yaşlarından itibaren küçülme eğilimi gösterirler. Özellikle bademcik enfeksiyonunda uygun tedavi yapılmayan hastalarda ileride kalp kapakçık problemleri, böbrek hastalıkları ve eklem romatizmaları görülebilir. İlaç tedavisiyle yeterli sonuç alınamayan hastalarda cerrahi müdahale gerekir.

Bademcik ve geniz eti için ameliyat gerektiren durumlar nelerdir ?

1.İleri derecede solunum yolu tıkanması ve apne
2.Bademcik apsesi
3.Bademcikte kötü huylu tümör şüphesi
4.Sık bademcik enfeksiyonu geçirmek. (Son bir yılda 7 kez son iki yılda 5’er kez şeklinde değerlendirilebilir).
5.Bademcik ve geniz eti enfeksiyonuna bağlı sık kulak enfeksiyonu geçirmek.
6.Özellikle büyük geniz eti nedeniyle çene ve yüz şeklinde değişme
7.Geniz eti büyüklüğüne bağlı orta kulakta sıvı toplanması

Ameliyatın Riski Nedir?

Dünyada en sık yapılan ameliyatların başında gelen bademcik ameliyatında ciddi komplikasyon riski düşüktür. Cerrahiye ve/veya anesteziye bağlı risk oranı 1/13000 civarındadır. Ameliyat sonrası ciddi kanama riski ise %0,5 tir.

Ameliyat Olanlarda Farenjit Olma Riski Artar mı?

Bu inanış doğru değildir. Ameliyat olanlarda ve olmayan popülasyonda farenjit olma riski aynıdır.

Hangi Yaşta Ameliyat Yapılmalıdır?

Hastayı çok zora sokmuyorsa alt sınır 3 yaş civarı olmalıdır. Üst yaş için belli bir sınır yoktur.